۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي افقي1منوي افقي1
صفحه اصلي
اطلاعات تماس
نقشه سايت
Collapse منو افقيمنو افقي
ساختار سازماني دفتر مديريت عملكرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك هاي مرتبط</span>لينك هاي مرتبط
وزارت راه و شهرسازي
سامانه جامع مديريت عملكرد كاركنان
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
راه آهن هاي دنيا
سازمان هاي تابع وزارت راه و شهرسازي
پرتال اصلي راه آهن
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse معرفي دفتر مديريت عملكردمعرفي دفتر مديريت عملكرد
ساختار سازماني
اهم وظايف دفتر مديريت عملكرد
Collapse بازرسيبازرسي
اهم وظايف بازرسي
انواع بازرسي
قوانين و مقررات
Collapse  پاسخگويي به شكايات پاسخگويي به شكايات
اهم وظايف
فرايند رسيدگي به شكايات
نحوه ثبت شكايات
Collapse ارزيابي عملكردارزيابي عملكرد
اهم وظايف گروه ارزيابي عملكرد
Collapse ارزيابي عملكرد مديران و كاركنانارزيابي عملكرد مديران و كاركنان
بخشنامه ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان
دستورالعمل تشویقات کتبی
راهنمای ارزیابی شوندگان
منشور کانون راه آهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایگاه دانش</span>پایگاه دانش
راهنمای سامانه ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهر سازی
بخشنامه شاخص عمومی ارزیابی سال 99
فرایند جشنواره شهید رجائی سال 1398
آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پول شویی
دستورالعمل میز خدمت
برنامه دوم اصلاح نظام اداری کشور
قانون مدیریت خدمات کشوری
Collapse تعالي سازمانيتعالي سازماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي جايزه تعالي حمل نقل ريلي</span>معرفي جايزه تعالي حمل نقل ريلي
معرفي جايزه
نظامنامه اجرايي
ساختار اركان جايزه
گزارش نهایی چهارمین جایزه حمل و نقل ریلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كلينيك تعالي سازماني</span>كلينيك تعالي سازماني
فراخوان كلينيك
نظامنامه اجرايي
فرم درخواست خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پنجمین دوره جایزه تعالی</span>پنجمین دوره جایزه تعالی
راهنمای متقاضیان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فراخوان ارزيابان</span>فراخوان ارزيابان
شرایط ارزیابان
فرم درخواست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايگاه دانش</span>پايگاه دانش
معرفي مدل تعالي سازماني
مدل تعالی حمل و نقل ریلی(ویژه مناطق)
مدل تعالي سازماني(ويژه شركت ها)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره هاي آموزشي</span>دوره هاي آموزشي
دوره آشنايي با مدل تعالي سازماني
دوره تدوين اظهارنامه بر اساس مدل تعالي
دوره آموزشي تربيت ارزياب
دوره برنامه ریزی توسعه فردی
تبيين برخي پروژه هاي بهبود پيشنهادي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تور تعالی</span>تور تعالی
مدیریت فرآیند های کسب و کار در شرکت توگا
آمار عملکرد 3 ساله مناطق راه اهن
پرسش هاي متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعالي سازماني واحد هاي ستادي</span>تعالي سازماني واحد هاي ستادي
كاربرگ هاي مدل تعالي واحد هاي ستادي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظايف</span>شرح وظايف
حوزه مدير عامل
حوزه معاونت فني و زيربنائي
حوزه معاونت بهره برداري و سيرو حركت
حوزه معاونت ناوگان
حوزه معاونت مسافري
حوزه معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل
حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مدل تعالي واحدهاي ستادي</span>آموزش مدل تعالي واحدهاي ستادي
مدل WE-سال 95
مدل WE-سال 96
فرم خام رزومه تربیت ارزیاب واحد های ستادی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت اداري</span>سلامت اداري
اقدامات راه آهن ج.ا.ا در خصوص سلامت اداري
قوانين و مقررات
فايل هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي كتاب</span>معرفي كتاب
فهرست كتاب ها
خلاصه كتاب
Collapse منوي افقي لاگینمنوي افقي لاگین
صفحه اصلي
اطلاعات تماس
نقشه سايت
Collapse منو افقي  لاگینمنو افقي لاگین
ساختار سازماني دفتر مديريت عملكرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك هاي مرتبط</span>لينك هاي مرتبط
وزارت راه و شهرسازي
سامانه جامع مديريت عملكرد كاركنان
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
راه آهن هاي دنيا
سازمان هاي تابع وزارت راه و شهرسازي
پرتال اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه بازرسي كل كشور </span>سامانه بازرسي كل كشور
مديرت گزارش كاربران
گزارش امتياز بازرسان
نمايش گزارشات ثبت شده
گزارش افراد ثبت نام شده
درخواست عضويت
Collapse منوي عمودي  لاگینمنوي عمودي لاگین
Collapse معرفي دفتر مديريت عملكردمعرفي دفتر مديريت عملكرد
ساختار سازماني
اهم وظايف دفتر مديريت عملكرد
Collapse بازرسيبازرسي
اهم وظايف بازرسي
انواع بازرسي
قوانين و مقررات
مقالات
Collapse  پاسخگويي به شكايات پاسخگويي به شكايات
اهم وظايف
فرايند رسيدگي به شكايات
نحوه ثبت شكايات
Collapse ارزيابي عملكردارزيابي عملكرد
اهم وظايف گروه ارزيابي عملكرد
Collapse ارزيابي عملكرد مديران و كاركنانارزيابي عملكرد مديران و كاركنان
شيوه نامه ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان
قوانين و دستورالعمل ها
ارتباط با سامانه تسما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزيابي سطح ملي دستگاه هاي اجرايي</span>ارزيابي سطح ملي دستگاه هاي اجرايي
فرم شاخص هاي عمومي
فرم شاخص هاي اختصاصي
قوانين و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزيابي  برش استاني دستگاه هاي اجرايي</span>ارزيابي برش استاني دستگاه هاي اجرايي
فرم شاخص هاي عمومي
فرم شاخص هاي اختصاصي
مقالات
Collapse تعالي سازمانيتعالي سازماني
فرم درخواست خدمات مشاوره تعالي
تبيين برخي پروژه هاي بهبود پيشنهادي
گزارش نهايي دومين جايزه حمل و نقل ريلي
پرسش هاي متداول
معرفي و آموزش مدل تعالي سازماني
نظامنامه
جايزه تعالي حمل و نقل ريلي
راهنماي متقاضيان
ارزيابان جايزه تعالي حمل و نقل ريلي
پايگاه دانش تعالي سازماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت اداري</span>سلامت اداري
اقدامات راه آهن ج.ا.ا در خصوص سلامت اداري
شاخص هاي سلامت و فساد اداري
منشور حقوق شهروندي
قوانين و مقررات
مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه ها</span>پروژه ها
پروژه هاي در دست انجام
پروژه هاي اتمام يافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات</span>مقالات
در خصوص ارزيابي عملكرد
در خصوص سلامت اداري
در خصوص نظارت و بازرسي
معرفي كتابکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal